Tilskud

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, har du mulighed for at få tilskud til fodbehandling. www.sygeforsikring.dk.

Er du i gruppe 1, 2 eller 5 ydes der tilskud til indlæg fremstillet
efter funktionelt aftryk. www.sygeforsikring.dk.

Pensionister kan søge om helbredstillæg fra kommunen og dermed opnå tilskud til almindelig fodbehandling. www.borger.dk.

Fodterapi Mejerivej
Mejerivej 15
4700 Næstved

Anita Lyck
Statsaut. Fodterapeut
Tlf. 51 22 80 22
E-mail: al@scanpo.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8-16
Fredag kl. 8-12
Åbent efter aftale