Tilskud

Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, har du mulighed for at få tilskud til fodbehandling. www.sygeforsikring.dk.

Er du i gruppe 1, 2 eller 5 ydes der tilskud til indlæg fremstillet
efter funktionelt aftryk. www.sygeforsikring.dk.

Pensionister kan søge om helbredstillæg fra kommunen og dermed opnå tilskud til almindelig fodbehandling. www.borger.dk.